​​Tangible Design

Projekt logotypu i akcydensów firmy zajmującej się projektowaniem szablonów stron internetowych. Kameleon zerkający z logotypu zachęca do zatrzymania się nad różnorodną ofertą firmy.
Jest też symbolem realności, fizycznych korzyści które niosą usługi oferowane przez firmę Tangible Design, oraz dopasowywania usług do potrzeb klienta.