XVI Międzynarorowe Warsztaty Instrumentów Dętych / Szczecinek 2016

 

Oprawa graficzna XVI Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych w Szczecinku.​
Wykorzystaliśmy logotyp z 2014 roku, zmieniając jego kolory i ułożenie tekstu.