Polski Autyzm

Logo dla serwisu informacyjnego zajmującego się tematem autyzmu.
Sygnet nawiązuje do najważniejszej metody dotarcia do osób z zaburzeniami rozwoju - budowania mostu ze zrozumienia i akceptacji.
http://polskiautyzm.pl