It takes time to tame the nettle
 


Plakat ilustrujący proces „oswajania” pokrzywy, nawiązujący do relacji człowieka z naturą.
Praca wzięła udział w międzynarodowym projekcie Natural Recall.
Wzięła również udział w wystawie wybranych do projektu prac, w Serra dei Giardini, w Wenecji.
Powstał również katalog dokumentujący plakaty 42 grafików z całego świata, których prace zostały wybrane do wzięcia udziału w projekcie.