​Kalendarz dla Nadleśnictwa Rudka


Kalendarz 2016 z Naldeśnictem Rudka, to materiał promocyjny, dla położonego w województnie podlaskim nadleśnictwa.
Każda karta przedstawia miejsce znajdujące się na terenie nadleśnictwa, które warto odwiedzić – są to zarówno poszczególne leśnictwa jak i obiekty historyczne, czy edukacyjno - przyrodnicze.  Na kartach kalendarza odnaleźć można charakterystyczną dla tych terenów faunę i florę, oraz gatunki zagrożonych roślin i zwierząt.

Ilustracje wykonane zostały węglem drzewnym, co tym bardziej spaja warstę ilustracyjną z jej tematyką.
Na każdej kartcie widnieje mapka, na której widać położenie danego obiektu/leśnictwa względem terenu całego nadleśnictwa.

/Okładka na dokumentacji różni się od ostatecznej wersji projektu/